Niedziela, 2019-12-15, 6:40 AM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Myśli, sentencje, cytaty, » Złote myśli

Pa­mięta­cie
2014-02-12, 11:18 PM
Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...] Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.

Może nie zawsze chodzi o naprawianie tego, co wcześniej nam nie wyszło. Może czasami lepiej zacząć od nowa i stworzyć coś znacznie lepszego.

 

Mów za czasu prawdę póki nie jest za późno

 

Gdy myślisz, że gorzej być nie może...

...zaczynają pojawiać się pozytywy.

 

Istnieją kobiety, którym nie można się oprzeć

Ale często również na nich nie powinno się opierać...

 

Ludzie są gotowi wierzyć we wszystko,

tylko nie w prawdę.

 

Kobieta może być piękna dla wszystkich, a seksowna dla wybranych

Jeśli jest seksowna dla wszystkich, nie jest piękna dla nikogo...

 

Nigdy człowiek nie jest tak zauważalny

jak wtedy, gdy go nie ma

 

Ponoć: racja jest jak dupa – każdy ma własną.

I każdy może ją sparzyć…

 

Odwaga bez rozsądku jest jak samochód bez hamulców

ale rozsądek bez odwagi - jest jak samochód bez kół

 

"Czas leczy rany"


Łączą go z dziew­czyną tyl­ko kon­takty sek­sual­ne, ale na­zywa to miłością.

Idzie z kum­plem na pi­wo, ale ro­bi z niego od ra­zu przyjaciela.

Wy­jeżdża z Pol­ski, ale na­zywa się patriotą.

 

Nie masz cza­sem wrażenia, że w dzi­siej­szych cza­sach słowa stra­ciły trochę na wartości? 

 

„Wtedy Puchatek rzucił dwie szyszki naraz i wychylił się przez most, żeby zobaczyć, która z nich wyjdzie pierwsza. I jedna z nich wyszła, a że obydwie były jednakowe, Puchatek nie wiedział, czy wygrała ta, którą sobie upatrzył, czy tamta. Potem rzucił jedną dużą szyszkę i jedną małą. I duża wyszła pierwsza, tak jak sobie tego życzył, a po niej dopiero wyszła mniejsza, czego też sobie życzył. To znaczy, że wygrał dwa razy...”

- Alan Alexander Milne (z książki Chatka Puchatka)

 

- się spierdoliło.

-to czemu siedzisz tutaj zamiast spróbować naprawić?

-boję się że spierdolę jeszcze bardziej

- a od nic nie robienia zrobi się spierdolone mniej ?

Bądź mym marzeniem porannym westchnieniem, rozkoszą nocy, biciem serca o północy.

Czekaniem do świtu porankiem zachwytu, ciał ukojeniem podniebnym pragnieniem.


Deszczem w porze suszy, wołaniem duszy, tęczą na niebie, podporą w potrzebie.

Jesienią i wiosną chwilą radosną, muzą natchnienia- radością spełnienia. ......


Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli.

Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być..

Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś,

Jeśli nie możesz przy nim być sobą..

Nie jest wart Two­jego uczucia. 

Nig­dy nie uj­rzałeś moich łez, choć wypłakałam ich tak wiele.

Nig­dy nie usłyszałeś bi­cia mo­jego ser­ca, choć biło tyl­ko dla Ciebie.

Nig­dy nie do­wie­działeś się jak bar­dzo Cię kocham, choć byłeś dla mnie wszystkim. 


i po­wiedz mi jak mogę Cię nie kochać kiedy two­je piękne, zielo­ne oczy wpat­rują się we mnie z taką prze­nik­li­wością? jak mogę Cię nie kochać kiedy ok­ry­wasz mnie swoją bluzą pod­czas wiat­ru?

jak mogę Cię nie kochać kiedy drocząc się ze mną przy­tulasz mnie i łas­koczesz?

jak mogę Cię nie kochać kiedy na­wet gdy wspi­namy się na naj­niższą z górek ty łapiesz mnie za rękę, żebym nie spadła? i jak to możli­we, że Cię kocham wiedząc, że ro­bisz to wszys­tko, bo w pob­liżu nie ma in­nej naiw­nej dziew­czy­ny.

 

*tak ja­koś mi wyszło. właśnie to te­raz czu­je.


Jes­teś zbyt da­leko by od­czu­wać Twoją obec­ność, ale nie do­syć od­legle by przes­tać Cię kochać. 


Dbaj o ser­ce, które Cię kocha. 


Poczu­cie pot­rze­by by­cia- kiedy mu­sisz odejść a oso­ba która Cię kocha za nic nie chce puścić Two­jej dłoni... 

- Czy już wte­dy mnie...

- Tak, juz wte­dy Cię kochałem.

- Dlacze­go te­go nie zauważyłam ?

- Bo byłaś zby­ta zajęta nie pat­rze­niem mi w oczy . 

Piękne to uczu­cie gdy wiesz ,że ktoś cię kocha.

Po pros­tu kocha i nie in­te­resu­je tej oso­by co było wczo­raj i co będzie jutro...

Kocha i ty­le,ocze­kując te­go samego. 

-Po­wiedz mi, jak masz na imię?

-Miłość.

-Po­wiedz mi coś o sobie.

-Mówiłam cały czas, lecz Ty mnie nie słuchałeś. Widziałeś mnie, a nie pot­ra­fiłeś dos­trzec. Muszę już iść...

-Już?

-Nie, jeszcze nie, pocze­kam i odejdę, kiedy naj­bar­dziej Cię zaboli...

-Dlacze­go to robisz?

-Byś poczuł się tak sa­mo jak Ja, gdy Cię Kochałam...

-Już się tak czuje!

-To pocze­kam jeszcze troszkę... 

Mogę wyk­rzyczeć Ci w twarz jak bar­dzo nie chcę na Ciebie pat­rzeć, lecz to,że Cię kocham po­wiem szep­tem,które­go nie usłyszysz. 

'Wyob­raź so­bie - do­tyk który roz­pa­la Two­je ciało niczym pro­mienie słońca o świ­cie, us­ta które niczym ro­sa koją i orzeźwiają, spoj­rze­nia niczym wschodzące słon­ce, tak we­sołe i prze­pełnione miłością- pre­zent na początek dnia od oso­by która Cię kocha.'' Kategoria: Złote myśli | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 452 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
Aforyzmy [4]
Miłość [13]
Pocieszanki [4]
Przsłowia polskie, staroploskie [4]
Pozytywnie [1]
Tęsknota [7]
Życie [3]
Myśli, sentencje, cytaty [34]
Inne [19]
Złote myśli [6]
Myśli [8]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2019