Niedziela, 2019-12-15, 5:00 AM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Cytaty » Cytaty różne

Przysłowia polskie na Marzec 2016
2016-01-15, 1:35 AM

 

 

Sterne0007Sterne0007

 

 

 

 

 

1 Wt

Albina , Dawida , Antonii

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

2 Śr

Halszki , Heleny , Krzysztofa

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.

Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.

W marcu, kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina, spiesz więc w pole, by po trochu, rzucić w ziemię owsa, grochu.

3 Cz

Kunegundy , Teresy , Tycjana

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.

Śnieg marcowy owocom niezdrowy.

Marca obraz wierny, to miesiąc październy.

4 Pt

Kazimierza , Adrianny , Lucjusza

Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.

Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki).

Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.

Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza.

W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.

Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno.

Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.

5 So

Adriana , Oliwii

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.

W marcu mgły, powódz za sto dni.

Na wiosnę ceber deszczu - łyżka błota; na jesień łyżka deszczu - ceber błota.

6 N

Róży , Wiktrora

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.

Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.

Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.

W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.

7 Pn

Teresy , Felicyty , Tomasza

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.

A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.

Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju.

Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.

8 Wt

Beaty , Jana , Stefana

Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.

Ruszaj w marcu w pole, by po trochu rzucic w ziemię owsa, grochu.

Marzec - figlarzec, przeplata, trochę zimy, trochę lata.

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju.

9 Śr

Franciszki , Katarzyny , Dominika

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.

10 Cz

Cypriana , Makarego

Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.

Męczennicy, gdy mróz noszą, czterdzieści dni mrozu głoszą.

Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.

11 Pt

Benedykta , Konstantego

Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się spodziewają.

Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.

Marzec uparty stroi z pługiem żarty.

12 So

Bernarda , Grzegorza , Innocentego

Na św. Grzegorza idzie zima do morza.

Groch święty Grzegorz zasiewa, soczewicę Jakub miewa.

Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu.

13 N

Krystyny , Bożeny , Patrycji

Gdy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszego dobra z tego wyniknie.

Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.

Każdy gospodarz zasiewa pierwszy groch na marca, aby też próżnego nie miał na ognicku garnca.

14 Pn

Jakuba , Matyldy

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.

W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje.

Gdy suchy marzec, a maj mokry bywa, żyznego roku oracz się spodziewa.

15 Wt

Klemensa , Longiny , Ludwiki

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje.

To, co marzec sobie marzy, to jest sęk dla gospodarzy.

Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.

16 Śr

Hilarego , Gabriela , Izabeli

Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.

Gabrielu, przyjacielu, nie mroz nas, łysych jest wielu.

17 Cz

Gertrudy , Patryka , Zbigniewa

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.

Ogrodniku, św. Gertruda gdy słońcem błyśnie zrobi cuda oczywiście.

18 Pt

Edwarda , Cyryla , Krystiana

Na św. Edwarda zimy pogarda.

19 So

Bogdana , Józefa

Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda, to sadź gdzie woda.

Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.

Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie.

Na święty Józek czasem śniegu, a czasem trawy wózek.

Przyjdzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą.

Święty Józef kiwnie brodą, idzie zima na dół z wodą.

Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny.

W Józefa z zimy się śmiej i na grządce kapustę siej.

20 N

Aleksandry , Anatola , Klaudii

Gdy w Ruprechta jasno, ponoć w czerwcu krasno.

Od dnia dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet starca.

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.

Gdy w niedzielę męki pańskiej słotno jest o świcie, wiele żyta tego roku gospodarz nie zmiecie.

Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.

Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele.

W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny.

Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy.

Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny.

21 Pn

Ludomiry , Benedykty , Marzanny

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.

Benedykt groch w polu sieje, Wojciech (23.04) do owsa się śmieje.

Benedykta Bożą mocą, dzionek już się równa z nocą.

Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie.

22 Wt

Bugusława , Lei , Katarzyny

Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zima już nie przydarzy.

23 Śr

Turybiusza , Oktawiana , Pelagii

We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.

24 Cz

Bertrady , Szymona

Na Świętego Szymona nie wdziewaj już kaftana.

25 Pt

Ireneusza , Marioli

W dni krzyżowe męka boża, wstrzymaj się od siewu zboża.

Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i Zmartwychwstanie.

Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła.

Mgła na Zwiastowanie znaczy rzek rozlanie.

Na Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak niechybny to powodzi.

Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują, ludziom wiosnę zwiastują.

Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.

Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.

W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa. A jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.

Jak w Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to kamieniem proso przyłóż.

Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.

Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten przepowiada.

W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.

Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

W piątek przed Wielkanocą, gdy deszczyk przerosi, pospólstwo urodzaje tego roku wnosi.

We Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz.

Jak we Wielki Piątek mróz, to na gołej kępce siana wóz.

W Wielki Piątek mróz, gdzie bądź na wzgórku siana wóz, w Wielki Piątek rosa, na łące nie chyci kosa.

We Wielki Piątek rosadę kapusty siej, a gawiedź jej nie chyci.

26 So

Teodora , Larysy

Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.

W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.

Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

27 N

Ruperta , Ernesta , Lidii

Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie.

Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody, do Zielonych Świątek więcej deszczu niż pogody.

Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do Zielonych Świątek, więcej wody niż pogody.

Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość włada.

Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchośc nam przez całe lato włada.

W Wielką Niedzielę pogoda - duża w polu uroda.

Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.

Ktokolwiek jarząbka na Wielkanoc jada, więźniem nie będzie.

Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.

Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.

Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na Zielone Świątki, to naprawi.

28 Pn

Anieli , Jana

Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj jak będzie w Jana Damasceńskiego.

29 Wt

Eustachego , Stefana

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.

W marcu, kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna.

30 Śr

Amadeusza , Mamertyna

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe.

Zima, gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem wraz wychłodzi.

31 Cz

Balbiny , Beniamina , Kornelii

Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.

Nie siejesz grochu w marcu, nie masz go w garncu.

Czego nie dokaże marzec, dokaże kwiecień.

 

 
Kategoria: Cytaty różne | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 361 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
Anioły [2]
Gniew [1]
Miłość [15]
Cytaty o muzyce
Muzyka [2]
Cytaty o muzyce
Nadzieja [2]
Tęsknota [7]
Cytaty o tęsknocie
Złote myśli [66]
Cytaty różne [50]
Samotność [3]
Cechy charakteru i osobowości [1]
Elwira Kamińska [1]
Róża [2]
Szczęście [2]
Książka [1]
Cytaty z piosenek [1]
Cytaty znanych skorpionów [1]
Kłótnia [1]
Morze [1]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2019