Czwartek, 2018-12-13, 3:24 PM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Zdrowie i uroda » Inne

Dwa specjalne meridiany: główny regulator przedni i tylny
2017-02-13, 11:33 PM

 

 
 

Akupresura

 

Do stymulacji punktów używa się ucisk palcami dłoni dłoni.

 

Niektórzy terapeuci używają specjalnych stożków, pałeczek, kamieni itd. nazywając to klawiterapią lub inaczej, w zależności od zastosowanego narzędzia.

 

Metoda ta może być wbrew pozorom dość bolesna (przynajmniej prawidłowo wykonana).

Jej zaletą jest całkowite bezpieczeństwo.

Można ją stosować również amatorsko.

Można ją stosować (oczywiście bardzo delikatnie) u małych dzieci, starszych pacjentów oraz u osób

z przeciwwskazaniami do akupunktury.

.

Punkty powinny być dobierane zgodnie z zasadami TCM (tradycyjnej chińskiej medycyny).

 

Inaczej nie będzie to akupresura w rozumieniu TCM, lecz refleksoterapia czy też "książkowa" akupresura (to które punkty stymulować wyczytuje się z książki, zgodnie z wskazaniami medycyny akademickiej).

Regularne meridiany ręki i nogi są symetryczne i mają swój obraz zwierciadlany na drugiej połowie ciała. Osiem meridianów specjalnych nie ma tych cech charakterystycznych. Sześć z nich nie ma swoich własnych punktów. Z innymi meridianami są w łączności i krzyżują się.

Spełniają one funkcje nadzorcze i koordynujące. Tak zwany meridian Dai Mai opisuje talię i wiąże pary meridianów Yin i Yang w centralnym miejscu. Specjalista nie może działać bez dokładnej znajomości specjalnych meridianów. Dobór punktów i rozwój terapii stale jest związany z różnymi połączeniami między regularnymi i specjalnymi meridianami. Dwa ze specjalnych meridianów odgrywają centralną rolę. Centralną w znaczeniu dosłownym, ponieważ główny regulator przedni i tylny biegną po linii środkowej ciała – przedniej i tylnej. Tworzą osiowo symetryczną sieć, na której znajduje się cały rząd pełnowartościowych punktów.

Meridian głównego regulatora tylnego Tou Mo, Du Mai

Główny regulator tylny przechodzi wzdłuż tylnej linii środkowej ciała. Grzbiet w chińskim pojęciu jest typu Yang, dlatego też meridian głównego regulatora tylnego ma charakter Yang. Często określany jest jako morze Yang meridian. Na poziomie siódmego kręgu szyjnego znajduje się punkt spotkania wszystkich meridianów Yang. Chińska nazwa brzmi Du Mai, przy czym Du – znaczy zarządca, a Mai – naczynia. W tej nazwie określona jest główna funkcja: zarządca wszystkimi meridianami Yang. Główny regulator tylny zaczyna się w kroczu i przechodzi przez kość guziczną, przez kręgi lędźwiowe, okolicę krzyżową. Łączy się najpierw z nerkami, dalej biegnie przez kręgosłup prosto do głowy. Wchodzi do mózgu, a następnie pojawia się na szczycie głowy i dalej biegnie wzdłuż linii środkowej ciała i nosa do górnej wargi. Kończy się w dziąsłach powyżej siekaczy.

Przez 28 punktów można bezpośrednio wpływać na meridian głównego regulatora tylnego.

Objawy chorobowe: choroby gorączkowe, nadmierna pobudliwość, sztywność kręgosłupa, toniczne skurcze mięśni grzbietu. Objawy chorobowe ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęściej nakłuwane punkty :

 • 1.Changqiang ( GRT 1 ), punkt Lo przepustowy
 • 2.Mingmen ( GRT 4 ),
 • 3.Zhiyang ( GRT 9 )
 • 4.Lingtai ( GRT 10 )
 • 5.Shendao ( GRT 11 )
 • 6.Shenzhu ( GRT 12 )
 • 7.Dazhui ( GRT 14 )
 • 8.Yamen ( GRT 15 )
 • 9.Fengfu (GRT 16)
 • 10.Baihui ( GRT 20 )
 • 11.Qianding ( GRT 21 )
 • 12.Shangxing ( GRT 23 )
 • 13.Suliao ( GRT 25 )
 • 14.Renzhong ( GRT 26 )
 • 15.Yinjiao ( GRT 28 )

Opis punktów i właściwości terapeutyczne :

1.Changqiang ( GRT 1 ), punkt umiejscowiony w środku linii łączącej koniec kości ogonowej i odbyt.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bólu dolnego odcinka kręgosłupa, żylakach odbytu, zaparciach stolca, rozwolnieniach, świądzie sromu i odbytu, stanie maniakalnym.

2.Mingmen ( GRT 4 ), punkt umiejscowiony między wyrostkami ościstymi 2 i 3 kręgu lędźwiowego, zwany bramą życia a także bramą przeznaczenia.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bólu wierzchołka głowy, drgawkach u dzieci, bólu w okolicy lędźwiowej, niemocy płciowej, szumie w uszach, nietrzymaniu moczu, przedwczesnym wytrysku nasienia, zaburzeniu snu.

3.Zhiyang ( GRT 9 ), punkt umiejscowiony między wyrostkami ościstymi kręgów piersiowych 7 i 8.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach :zapaleniu oskrzeli, dychawicy oskrzelowej, kaszlu, bolesnym napięciu mięśni kręgosłupa piersiowego, nerwobólu międzyżebrowym.

4.Lingtai ( GRT 10 ), punkt umiejscowiony między wyrostkami ościstymi kręgów piersiowych 6 i 7.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : sztywności karku, zapaleniu oskrzeli, kaszlu, dychawicy oskrzelowej.

5.Shendao ( GRT 11 ), punkt umiejscowiony poniżej wyrostka ościstego 5 kręgu piersiowego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : osłabieniu pamięci, neurastenii, kołataniu serca, stanie lękowym.

6.Shenzhu (GRT 12 ), punkt umiejscowiony poniżej wyrostka ościstego 3 kręgu piersiowego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : nerwicy lękowej, kaszlu, zapaleniu oskrzeli, dychawicy oskrzelowej, nerwicy depresyjnej, padaczce u dzieci, charakteropatii.

7.Dazhui (GRT 14 ), punkt umiejscowiony poniżej wyrostka ościstego 7 kręgu szyjnego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : nerwicy depresyjnej, uczuciu stałego zmęczenia i wyczerpania, kaszlu, dychawicy oskrzelowej, padaczce, chorobie gorączkowej, grypie. Dazhui jest nazywany punktem zmęczenia, a ze względu na właściwości antyinfekcyjne punktem immunologicznym.

8.Yamen ( GRT 15 ), punkt umiejscowiony na karku 1/2 cuna powyżej tylnej linii włosów, poniżej wyrostka ościstego 1 kręgu szyjnego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : chorobie psychicznej, nerwicy reaktywnej, nagłej utracie mowy, padaczce, zawrotach głowy, bólu głowy, dzwonieniu i szumie w uszach.

Yamen nazywany jest wrotami milczenia i punktem menagerów. Nakłuwany jest przy nadciśnieniu tętniczym, w tzw, chorobie dyrektorskiej, w chorobie wrzodowej żołądka, i w początkowym okresie choroby wieńcowej serca..

9.Fengfu ( GRT 16 ), punkt umiejscowiony nad kością potyliczną w zagłębieniu pomiędzy przyczepami obu mięśni czworobocznych, 1/2 cuna powyżej punktu Yamen.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : zaburzeniu mowy, zawrotach głowy, bólu głowy, bezgłosie, bolesnym napięciu mięśni potylicznych, przewlekłym nieżycie nosa, krwawieniu z nosa, psychonerwicy, porażeniu połowicznym, zaziębieniu, padaczce.

10.Baihui ( GRT 20 ), punkt umiejscowiony 7 cunów powyżej linii owłosienia karku i 5 cunów ku tyłowi od przedniej granicy włosów, na środku linii łączącej oba wierzchołki małżowin usznych.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : chorobie Parkinsona, chorobie oczu, nosa, i uszu, zaburzeniu w ukrwieniu mózgu, ostrej dyskopatii, psychonerwicy, bólu i zawrotach głowy, braku koncentracji, osłabieniu pamięci.

Punkt Baihui nazywany jest punktem 100 spotkań, ponieważ łączy się licznymi gałązkami ze wszystkimi meridianami..

11.Qianding ( GRT 21 ), punkt umiejscowiony na linii środkowej ciała, na wierzchołku głowy 1 1/2 cuna od przodu od punktu Baihui.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : ekscentrycznym zachowaniu się u dzieci, niedokrwieniu mózgu, chorobie nosa, bólu i zawrotach głowy, padaczce u dzieci.

12.Shangxing ( GRT 23 ), punkt umiejscowiony jest na linii środkowej ciała ponad czołem, 1 cun powyżej przedniej granicy włosów.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : nerwobólu I gałązki nerwu trójdzielnego, chorobie nosa, psychonerwicy, bólu głowy, chorobie narządu wzroku.

13.Suliao ( GRT 25 ), punkt znajduje się w środku koniuszka nosa.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : stanie upojenia alkoholowego, trądziku różowatym, omdleniach, nieżycie nosa, krwawieniu z nosa.

14.Renzhong ( GRT 26 ), punkt umiejscowiony jest pod nosem, w 1/3 odległości od nosa do czerwieni wargowej.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bólu i zakłóceniu czynności narządów płciowych zewnętrznych, omdleniach, zapaści, chorobie szczęki i zębów, psychonerwicy, niedrożności nosa, padaczce, tikach mięśni twarzy. Renzhong to główny punkt reanimacyjny.

15.Yinjiao ( GRT 28 ), punkt umiejscowiony na wędzidełku śluzówki szczęki górnej – pomiędzy wargą górną a dziąsłami.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : nerwobólu nerwu trójdzielnego, padaczce, bólu i obrzęku dziąseł, hemoroidach, pleśniawkach.

Meridian głównego regulatora przedniego Ren Mai – Jenn Mo

Główny regulator przedni jest Yin partnerem głównego regulatora tylnego. Chińczycy nazywają go często morze Yin meridian, ponieważ tu łączą się wszystkie meridiany Yin. Oficjalne określenie tego meridianu jest Ren Mai. Mai  znaczy „naczynia” ren – odpowiedzialny lub dyrektor.  Główny regulator przedni jest odpowiedzialny za meridiany Yin. Zaczyna się również w kroczu, wstępuje dalej przez kość łonową, pępek, mostek, przez bruzdę między brodą a wargą dolną: kończy się wykonując okrąg koło ust.

Główny regulator przedni ma 24 punkty.

Objawy chorobowe: przepukliny, kaszel, astma, choroby układu moczowo – płciowego.

Główny regulator przedni i tylny tworzą razem z regularnymi meridianami system 14 klasycznych meridianów. Ta sieć energetyczna ma w każdej połowie ciała po 309 punktów i na linii środkowej caiała razem 52 klasyczne punkty akupunktury.

Najczęściej nakłuwane punkty:

 

 • 1.Huiyin ( GRP 1 ),
 • 2.Zhongji ( GRP 3 ), punkt zgodności przedniej pęcherza moczowego,
 • 3.Guanyuan ( GRP 4 ), punkt zgodności przedniej jelita cienkiego,
 • 4.Shimen ( GRP 5 ), punkt zgodności przedniej potrójnego ogrzewacza,
 • 5.Qihai ( GRP 6 ),
 • 6.Shenque ( GRP 8 ) ,
 • 7.Shuifen ( GRP 9 ),
 • 8.Zhongwan ( GRP 12 ), punkt zgodności przedniej żołądka,
 • 9.Juque ( GRP 14 ), punkt zgodności przedniej serca,
 • 10.Jiuwei ( GRP 15 ), punkt Lo – przepustowy,
 • 11.Shanhong ( GRP 17 ), punkt zgodności przedniej osierdzia,
 • 12.Tiantu ( GRP 22 ),
 • 13.Lianquan ( GRP 23 ),
 • 14.Chengjiang ( GRP 24 ),

 

Opis punktów i właściwości terapeutycznych :

1.Huiyin ( GRP 1 ), punkt umiejscowiony w środku krocza, u mężczyzn między odbytem i workiem mosznowym, a u kobiet między odbytem i sromem.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : chorobie prostnicy, zaparciach stolca, żylakach odbytu, zaburzeniach w oddawaniu moczu, świądzie sromu, zaburzeniach cyklu miesięcznego.

2.Zhongji ( GRP 3 ), punkt umiejscowiony w linii środkowej przedniej, 4 cuny poniżej pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : zapaleniu sromu, niemocy płciowej, obrzękach ogólnych, świądzie sromu, zapaleniu nerek, częstomoczu, nietrzymaniu moczu, bolesnym oddawaniu moczu.

3.Guanyuan ( GRP 4 ), punkt umiejscowiony na przedniej powierzchni brzucha w linii środkowej przedniej, 3 cuny poniżej pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : zaburzeniach w oddawaniu moczu, chorobie jelit, nerwicy depresyjnej, niemocy płciowej, krwawieniu z narządu rodnego. Guanyuan jest to punkt dający energię, i ogólnie wzmacniający.

4.Shimen ( GRP 5 ), punkt umiejscowiony na przedniej powierzchni brzucha w linii środkowej przedniej 2 cuny poniżej pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach :zaburzeniach w oddawaniu moczu, krwawieniu z narządów rodnych, braku miesiączki, zaburzeniach trawienia, ogólnych obrzękach, dyspepsji.

Jest to punkt „ wiecznej młodości „ tzw, „ eliksir życia „, punkt regenerujący i odmładzający.

5.Qihai ( GRP 6 ), punkt umiejscowiony w linii środkowej przedniej, 1 1/2 cuna powyżej pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : przedwczesnym wytrysku nasienia, zaburzeniach cyklu miesiączkowego, zaburzeniach w oddawaniu moczu, niemocy płciowej, neurastenii, obrzękach, nadciśnieniu tętniczym, stanie przewlekłego zmęczenia i wyczerpania, zaparciach i biegunkach.

Punkt Qihai nazywany jest „ morzem energii „ ze względu na właściwości wzmacniające i regenerujące.

6.Shenque ( GRP 8 ), punkt umiejscowiony w centrum pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : silnej biegunce, ostrej dyspepsji, bólu brzucha. Punktu tego się nie nakłuwa ze względu na położenia a jedynie stosuje się zabiegi zwane moksy i termopunktury.

7.Shuifen ( GRP 9 ), punkt umiejscowiony w nadbrzuszu, w linii środkowej przedniej, 1 cun nad pępkiem.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bolesnym oddawaniu moczu, bólu żołądka, nietrzymaniu gazów, obrzękach uogólnionych. Jest punktem odwadniającym.

8.Zhongwan ( GRP 12 ), punkt umiejscowiony w linii środkowej przedniej, 4 cuny powyżej pępka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bólu głowy, zaburzeniu snu, czkawce, odbijaniu, dyspepsji, wymiotach, bólu żołądka, nudnościach.

Zhongwan odznacza się właściwościami uspokajającymi.

9.Juque ( GRP 14 ), punkt umiejscowiony w linii środkowej przedniej, 1 cun poniżej Jiuwei ( GRP 15 ) usytuowanego na końcu wyrostka mieczykowatego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : nerwicy depresyjnej, nerwicy lękowej, zaburzeniach czynności serca, koszmarach nocnych, chorobie żołądka, dyspepsji.

10.Jiuwei ( GRP 15 ), punkt umiejscowiony na linii przedniej środkowej, na wysokości końca wyrostka mieczykowatego.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : niepokoju w okolicy serca, stanie pobudzenia, bólu serca, nerwicy reaktywnej, kołataniu serca, dyspepsji, padaczce, nadciśnieniu tętniczym.

11.Shanhong ( GRP 17 ), punkt umiejscowiony na mostku linii środkowej przedniej, na poziomie IV międzyżebrza, a u mężczyzn na środku linii łączącej brodawki sutkowe.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : bólu w klatce piersiowej, kołataniu serca, wymiotach, duszności, zapaleniu oskrzeli, kaszlu.

Punkt ten zarządza energią Qi narządów klatki piersiowej.

12.Tiantu ( GRP 22 ), punkt umiejscowiony w odcinku dolnym przedniej powierzchni szyi, w środku wcięcia jarzmowego 1/2 cuna powyżej górnego brzegu mostka.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : chorobach gruczołu tarczycowego, wolach,zapaleniu gardła, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu krtani, duszności, dychawicy oskrzelowej, kaszlu.

13.Lianquan ( GRP 23 ),punkt umiejscowiony w środku szyi, między chrząstką tarczycową i bródką, na górnym brzegu kości gnykowej w linii środkowej przedniej.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : zapaleniu krtani, bezgłosie, afazji, utrudnionym połykaniu, ślinotoku, obrzęku okolicy podjęzykowej, zaniku mięśni języka.

14.Chengjiang ( GRP 24 ), punkt umiejscowiony w linii środkowej przedniej w środku zagłębienia bródkowego pod wargą dolną.

Wskazania do nakłuwania przy chorobach : wylewie krwi do mózgu, zapaści,porażeniu twarzy, psychonerwicy, nacieku zapalnym na twarzy i w obrębie dziąseł , nadmiernym ślinotoku, opadnięciu kącika ust.

Rysunki anatomiczne powierzchni ciała a kanały energetyczne

W tabelach anatomicznych, które poniżej zamieściliśmy pokazane zostały kanały energetyczne na całej powierzchni ciała ( przedniej lub tylnej ). Wszystkie kanały za wyjątkiem Głównego Regulatora Przedniego  i Tylnego biegną symetrycznie po obu stronach ciała. Punkty umiejscowione na tych kanałach również rozmieszczone są symetrycznie. Kanał Głównego Regulatora Przedniego biegnie w linii środkowej ciała na przedniej powierzchni, a kanał Głównego Regulatora Tylnego biegnie w tylnej środkowej linii ciała.

Oznaczenia punktów cyframi:

Ze względu na to, że kanały energetyczne typu YIN na kończynach dolnych oraz kanały typu YANG na kończynach górnych zaczynają się na dłoniach i stopach i są tam umiejscowione.

Ostatnie punkty na tych kanałach znajdują się na klatce piersiowej lub na głowie. Dla przykładu przedstawimy układ punktów na kanałach wątroby związanych z kończynami dolnymi, tułowiem oraz jelitem cienkim biegnącym na dłoni, przedramieniu, ramieniu, szyi i głowy.

Pierwszy punkt na kanale wątroby ( Nr 1 Dadun ) znajduje się na paluchu stopy, a ostatni ( Nr 14 Quimen ) na przedniej powierzchni klatki piersiowej w szóstej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej.

Inny natomiast jest układ punktów na meridianach typu Yang na kończynach dolnych i na meridianach typu Yin na kończynach górnych. Meridiany typu Yang biorą swój początek na głowie, a typu Yin na klatce piersiowej, a kończą się na stopie Yang lub dłoniach Yin.

Umiejscowienie punktów:

Warto zapoznać się z rysunkami na których podano topografię najważniejszych punktów na podudziu, przedramieniu, powłokach jamy brzusznej i na tylnej ścianie klatki piersiowej.

Dobory rytm przepływu energii:

Energia Qi przepływa wielokrotnie w ciągu doby przez sieć kanałów głównych. W każdym z tych kanałów w ściśle określonych godzinach poziom energii Qi i jej aktywność są najważniejsze. Najwyższa aktywność energii Qi występuje w każdym z Głównych Kanałów przez 2 godziny w ciągu doby.

Symbole kanałów energetycznych:

P - kanał płuc
JG - kanał jelita grubego
Ż - kanał żołądka
ŚL - kanał śledziony
S - kanał serca
JC - kanał jelita cienkiego
PM - kanał pęcherza moczowego
N - kanał nerki
O - kanał osierdzia
PO - kanał potrójnego ogrzewacza
WŻ - kanał woreczka żółciowego
W - kanał wątroby
GRP - główny regulator przedni
GRT - główny regulator tylni
Ś - śledziona

 

 

 

 

 

 
 
Kategoria: Inne | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 916 | Pobrań: 0 | Rating: 1.0/1
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
Ćwiczenia [5]
Domowe sposoby na poprawę urody [8]
Inne [5]
Porady [13]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2018