Wtorek, 2019-12-10, 1:39 PM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Numerolobia » LICZBA (WIBRACJA) IMIENIA

POZNAJ SWOJĄ WIBRACJĘ 2/2
2014-02-06, 6:58 PM


POZNAJ SWOJĄ WIBRACJĘ, CZYLI KRÓTKI KURS NUMEROLOGII 2

44 charakteryzuje wielkich przywódców i ludzi sukcesu. Ludzie ci obdarzeni są bardzo silną osobowością, odpornością i ambicjami. To urodzeni szefowie firm, banków i potężnych korporacji.

Aby sprawdzić jakie wibracje oddziaływają na naszą osobowość musimy dokonać zkabalizowania najważniejszych dla nas danych. Czynność ta polega na przyporządkowaniu każdej głosce naszego imienia (imion) i nazwiska odpowiadającej jej wibracji, oraz ich podsumowanie. Osobno samogłosek i osobno spółgłosek.

Wibracja zsumowanych samogłosek tworzy subtelne dążenia duszy, czyli nasz najbardziej wzniosły i duchowy element natury. Nasze ukryte talenty, głębokie potrzeby wewnętrzne, świat psychiki i dążeń wyższych.

Wibracja zsumowanych spółgłosek tworzy tzw. zewnętrzny aspekt osobowości, czyli wszelkie te cechy które są najbardziej widoczne i które posiadają najbardziej realny wpływ na nasze życie, aktywność, ambicje zawodowe i wykonywane zajęcia.

Suma samogłosek i spółgłosek tworzy tzw. wyraz własny, czyli to co wszelkie popularne i bardzo uproszczone publikacje nazywają własną liczbą, bądź wibracją. Jest to cała suma różnych wpływów i energii tworzących nasz obraz. Nasz niepowtarzalny styl i charakter.

Horoskop numerologiczny uzupełniają dodatkowe wibracje: dnia urodzenia, daty urodzenia, wibracja pseudonimów i przezwisk, numer domu i mieszkania, zmiana nazwiska po ślubie (wibracji nazwiska) i wiele innych.

Jeśli po skabalizowaniu samogłosek naszych imion i nazwiska uzyskamy wibrację naszej duszy, to:

1- oznacza osobę o skłonnościach przywódczych, pioniera, przodownika, aktywną i silną jednostkę. To osoba pełna energii, optymizmu i wiary w siebie.

2- charakteryzuje ludzi wrażliwych i nieśmiałych. To osoby unikające tłumów i widowni. Ludzie z wibracją dążenia duszy 2 są nadmiernie emocjonalni. Potrzebują dużo miłości i ciepła.

3- opisuje osoby o dużej inteligencji i elokwencji. To urodzeni mówcy, artyści, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze. Ludzie żyjący na pełnych obrotach i w dużym ruchu.

4- daje swoim właścicielom powagę, powściągliwość, skłonność do filozoficznych przemyśleń. To ludzie o skłonnościach do izolacji i depresji, konserwatyści i ?pracusie?.

5- charakteryzuje ludzi o ogromnej energii, pełnych radości życia, twórczych i przedsiębiorczych. To hazardziści, awanturnicy, przedstawiciele cyganerii i świata sztuki.

6- oznacza osoby stworzone do służby i pomocy innym. To ludzie lubiący poświęcać się dla dobra innych. Odpowiedzialni, troskliwi i zdyscyplinowani, pracowici i sumienni.

7- towarzyszy ludziom o głębokim wnętrzu i bogactwie duchowym. To ludzie o skłonnościach do medytacji. Głęboko religijni i uduchowieni, zajęci bardziej niebem niż ziemią.

8- opisuje ludzi pragnących zdobywać świat. Pełnych chęci osiągania sukcesów i wiary w swoje siły. To ludzie czynu. Posiadają skłonność do maksymalizowania: wszystko, albo nic.

9- charakteryzuje ludzi w ciągłej podróży, nie mogących odnaleźć swojego miejsca w życiu. To wieczni tułacze, mędrcy, nauczyciele, prorocy. Ludzie o wielkiej wiedzy i pustych portfelach.

Spółgłoski opisujące zewnętrzny i materialny aspekt osobowości powiedzą o sposobie w jaki realizujemy swój potencjał życiowy i zawodowy. Dlatego jeśli wibracją spółgłosek jest:

1- to zachęca do brania życia za rogi, walki, rywalizacji, dominacji. Jedynka zachęca do przewodzenia i sprawowania stanowisk kierowniczych, do pracy w wojsku, policji, sporcie itd.

2- skłania do podejmowania mało ryzykownych działań. Ceni sobie spokój i bezpieczeństwo. Wibracja ta zachęca do skromnych celów i małych wymagań.

3- charakteryzuje ludzi znajdujących się w ciągłym ruchu. Preferuje wolne zawody, handel, transport, pośrednictwo, obrót. Zachęca do kontaktów z ludźmi i otwartości wobec świata.

4- to wibracja ludzi ciężkiej i mozolnej pracy. Zajęć mało widowiskowych, wysiłku, dyscypliny i powolnej drogi do sukcesów. To ludzie do najgorszej i najtrudniejszej pracy.

5- opisuje ludzi przebojowo idących przez świat, bohaterów, artystów, ludzi sztuki i kultury. To duże ambicje i odwaga w dążeniu do sukcesów. Optymizm i wiara w siebie.

6- charakteryzuje ludzi skromnych, zdyscyplinowanych. Łatwo poddają się rygorom służby i obowiązkom. Pragną być pomocni i przydatni innym. Są usłużni, cierpliwi i odpowiedzialni.

7- to ludzie pozbawieni zachłanności i skąpstwa. Pragną oddać wszystko dla dobra innych. Chętnie stają się duchownymi, mistykami, mędrcami, filozofami, zakonnikami i pustelnikami.

8- zachęca do zdobywania potęgi i wpływów. Ludzie ci pragną władzy, sukcesów, pieniędzy. Chcą mieć realny wpływ na to co się dzieje na świecie. Pociąga ich biznes i polityka.

9- jest wibracją uczonych, mędrców, nauczycieli, prawników i duchownych. To liczba służby dla ludzkości i jej dobra. Zachęca do zmian, podróży, nauki i zdobywania wiedzy.

PIOTR GIBASZEWSKI

POZNAJ SWOJĄ WIBRACJĘ, CZYLI KRÓTKI KURS NUMEROLOGII (3)

Najważniejszym zabiegiem jaki dokonujemy, będzie zsumowanie wibracji odpowiadających każdej literze obu imion (imienia- jeśli mamy jedno) oraz nazwiska. Z tym, że dokonujemy tego osobno dla spółgłosek i osobno dla samogłosek. Pamiętamy przy tym, że liczb 11, 22 i 33 nie redukujemy do podstawowych (2, 4, 6), gdyż są to liczby mistrzowskie.

Oto wibracje odpowiadające literom alfabetu:

A,J,S-1; B,T-2; C,L,U -3; D,M-4; E,N,W-5; F,O,X-6; G,P,Y-7; H,Q,Z-8; I,R-9; K-11, V-22.

Odpowiadające literze ?k? 11 i ?v? 22, wyjątkowo nie redukuje się do 2 i 4, lecz traktuje jako pojedyncze wibracje, gdyż są to liczby mistrzowskie.

A oto przykład kabalizowania zapisu numerologicznego:

1 1 1 1 6 1 9 =20=2

J A N A D A M K O W A L S K I 2+44=46=1

5 4 4 11 5 3 1 11 = 44

Suma samogłosek (na górze), to ?dążenia duszy?. Opisują najbardziej subtelny i niepowtarzalny obraz naszej osobowości. Wibracja ta to nasze ?ego? i jaźń w najczystszej postaci. W przykładowym portrecie wibracją tą jest dwójka. Pozwala to przypuszczać, że ta hipotetyczna osoba charakteryzuje się dużą rozwagą, rezerwą i powściągliwością w działaniu. Nie lubi być zbytnio wyeksponowany i widoczny, pragnąc wyciszenia i świętego spokoju.

Zsumowana liczba spółgłosek (na dole) to zewnętrzny aspekt osobowości. Liczba ta mówi o tym jak dążenia duszy (samogłoski) realizują się w praktyce. To duch zamknięty w materii. O ile samogłoski mówią bardziej o problemach natury duchowej i emocjonalnej, to spółgłoski koncentrują się bardziej na realiach życiowych,. Wibracja ta zatem powie nam dużo, co dana osoba może, lub co powinna robić w życiu. Określa preferencje zawodowe, oraz mówi o sposobie realizowania się w świecie kariery, sukcesów, ambicji.

W naszym przykładzie tą wibracją jest 44. Jako liczba mistrzowska nie redukujemy jej. Możemy zatem wnioskować, że przykładowy pan Kowalski to osoba obdarzona nieprzeciętną inteligencją. To osoba potrzebująca wolności i przestrzeni. Powinna szukać sobie niezależnej pracy w której będzie miała dużą swobodę i autonomię. 44 zachęca do wielkich działań w sferze biznesu, finansów. To osoba mogąca osiągać ponad ptrzeciętne sukcesy zawodowe i finansowe.

Teraz zaś dokonamy zsumowania obu wibracji, ewentualnie możemy po prostu policzyć wibracje wszystkich liter imion i nazwiska. Ta wibracja jest najważniejszą naszą liczbą. To tzw. wyraz własny. Mówi o tym, co tak naprawdę będziemy w życiu robić i w jakiej przestrzeni życiowej się zrealizujemy. To kwintesencja naszych talentów, zdolności, zapobiegliwości i odpowiedzialności za swoje życie. To nasza swoista przepustka do życia.

W hipotetycznym portrecie jest to jedynka. W interpretacji portretu numerologicznego, podobnie zresztą jak i w przypadku analizy horoskopu astrologicznego, czy wróżby tarota, powinniśmy połączyć poznane wcześniej dane w całość i w kontekście całości interpretować badaną analizę.

Jedynka jako wyraz własny zachęca p. Kowalskiego do bycia na czele wszelkich działań i wydarzeń. Jest to osoba preferowana do wykonywania pracy wymagającej dużej odporności psychicznej i fizycznej. Jedynka już obecna wcześniej jako dążenia duszy pozwala przypuszczać, że p. Kowalski może być świetnym menadżerem i szefem. Jest w nim dużo entuzjazmu i energii. To osoba która da sobie świetnie radę w najtrudniejszych sytuacjach i kryzysach.

Przypuśćmy, że p. Kowalski urodził się 10.05.1955. Suma wibracji dnia, miesiąca i roku urodzenia tworzy tzw. drogę życia. Jest to wibracja mówiąca o swoistym przeznaczeniu jakie jest dane każdemu. To jakby zadanie które zostało nam przedstawione. To także ścieżka, którą należy pójść, by móc się najlepiej zrealizować. Suma daty urodzenia p. Kowalskiego to: 1 + 5 + 1 + 9 + 5 + 5 =26=8.

Jeśli wibracją drogi życia jest ósemka to najlepiej będziemy się realizować w biznesie, finansach, obrocie kapitałowym. Taka osoba stworzona jest do osiągania sukcesów w bardzo konkretnych dziedzinach życia. To człowiek który powinien władać materią, nie odwrotnie. To urodzeni biznesmeni, bankowcy, rekiny finansjery.

W połączeniu z poprzednimi wibracjami pozwala nam to przypuszczać, że Jan Adam Kowalski jest (lub być powinien) niezależnym przedsiębiorcą. To osoba obdarzona dużą wiedzą i inteligencją. To osoba stworzona by rządzić dużymi przedsiębiorstwami i by osiągać znaczące sukcesy finansowe. Ale dwie jedynki tworzące wyraz własny każą ostrzec przed zbytnim ryzykanctwem i bezkompromisowością. Jest to osoba, która może nie znać litości. To twardy, bezwzględny i odważny gracz. Istnieje niebezpieczeństwo popadania w ostre konflikty z otoczeniem. Tracić na tym mogą najbliżsi i związki uczuciowe. Osoba ta powinna widzieć także innych. 9 w zewnętrznym obrazie osobowości daje zachętę do uczenia się i uczenia innych. Wskazuje na potrzeby rozwoju duchowego i wewnętrznych poszukiwań tak trudnych przy jedynkach.

Jeśli rzeczywiście będzie ten tekst czytał jakiś Jan Adam Kowalski i jeśli dodatkowo wibracja jego daty urodzenia sprowadza się do ósemki, to będzie miał możliwość porównania tej analizy z własnym życiem.

Numerologia pomoże odpowiedzieć nam na najważniejsze chyba pytania: kim jesteśmy i co powinniśmy robić w życiu by odnaleźć szczęście? Odpowie także dlaczego nie możemy sobie z czymś radzić w życiu, jak również co jest naszym najlepszym przesłaniem.

Kategoria: LICZBA (WIBRACJA) IMIENIA | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 273 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
LICZBA DROGI ŻYCIA [13]
LICZBA (WIBRACJA) IMIENIA [4]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2019